logo

Nákup a predaj polnohospodárskej produkcie

Obchodná spoločnosť orientovaná na nákup a predaj poľnohospodárskej produkcie, v prvom rade na potravinárske komodity, okrem toho aj na nákup a predaj komodít do kŕmnych zmesí.

  • dopyt
  • ponuka

Pšenica tvrdá

Ďakujeme Vám za správu.
Nastala chyba pri odosieľaní správy.